تست صدای مجازی

تست صدای آنلاین گویندگی و دوبله

برای تست صدای آنلاین، متن مقابل را با حالت های خشم و عصبانیت، شادی و ناراحتی بگویید.

دقت داشته باشید، سه حالت پشت سر هم در یک صدای ضبط شده باشد. ما از طریق راه های ارتباطی به تست شما پاسخ خواهیم داد.

بهتون قول می‌دم که منم یه روز دوبلور معروفی می‌شوم و با صدای خودم واسه مردم خاطره می‌سازم.

اون روز با تلاشی که به خرج می‌دهم خیلی دور نیست.