برای تبدیل شدن به یک دوبلور حرفه ای به چه نکاتی باید توجه کرد؟

اول اینکه فقط صدای خوب کافی نیست و شما باید اهداف و انتظارات خودتون رو مشخص کنید، دوم اینکه که آرامش دراین کار از هرچیزی مهمتره و اضطراب، کیفیت صدا رو پایین میاره، سوم : اینکه استعداد لازمه اما کافی نیست و مهارت های فنی را هم باید یاد گرفت و قبل از پرداخت هزینه …

برای تبدیل شدن به یک دوبلور حرفه ای به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ادامه »