دوبله استودیو سکوت

تعريف دوبله 

 دوبله به معناي انجام دوباره يک کار است و از آنجا که بجاي ضبط همزمان  تصوير و صدا اين کار را در دومرحله ضبط تصوير در وهله اول و ضبط صدا در مرحله دوم  انجام مي دهند به آن دوباره کاري يا دوبله مي گويند . دوبله کردن در فيلمسازي شامل  افزودن  مکالمات جديد ضبط شده در استديو  و افزودن آن  به تصاوير از پيش ضبط شده است و به شخصي اين کار را انجام مي دهد دوبلور يا صداپيشه مي گويند . اين عمل به چند دلايل انجام مي شود. یکي از دلايل استفاده از هنر دوبله بي کيفتي صداهاي ضبط شده به صورت همزمان  و يا عدم امکان ضبط برخي صداها به صورت همزمان با پروسه فيلم برداري بود  که امروزه با پيشرفت تجهيزات صدابرداري اين دلايل تا حدودي از بين رفته اند .يکي ديگر از عمده ترين دلايل دوبله کردن فيلم ها عدم آشنايي مخاطبان با زبان اصلي فيلم است ، در اين پروسه ابتدا متن فيلم توسط مترجمان حرفه اي آشنا به فن ترجمه فيلم ترجمه مي شود و در مراحل بعدي به منظور ضبط در استديو به مدير دوبلاژ تحويل داده مي شود. مدير دوبلاژ پس از بررسي نهايي آن را به دوبلورها | صداپيشه ها تحويل مي دهد . 

مراحل دوبله فيلم

  پروسه دوبله کردن فيلم شامل مراحل مختلفي است که در ادامه به آن ها اشاره خواهيم کرد :  اولين مرحله ترجمه فيلم به زباني است که فيلم قرار است به آن زبان دوبله شود . ترجمه متن فيلم با ترجمه ها ي معمولي از برخي جهات تفاوت دارد . در ترجمه فيلم مترجم بايد نزديک ترين ترجمه به عبارات اصلي از نظر تعدا کلمات ، زمان مورد نياز بيان عبارات را استفاده نمايد . مرحله بعد که يکي از مهمترين مراحل در دوبله يک فيلم مي باشد انتخاب يک مدير دوبلاژ | سرپرست گويندگان حرفه اي مي باشد . ميزان دانش ، مهارت و تسلط مدير دوبلاژ | سرپرست گويندگان تاثيرات چشمگيري بر نتيجه کار خواهد داشت . در مرحله بعد پس از تحويل ترجمه مکالمات متن فيلم به مدير دوبلاژ ، متن هاي ترجمه شده توسط مدير دوبلاژ بررسي و ويرايش نهايي خواهند شد .  در نهايت متن ها با صلاحديد مدير دوبلاژ با توجه به خصوصيات ظاهري و روحي شخصيت هاي فيلم به دوبلورها تحويل خواهد شد و پروسه ضبط صدا در استديو با نظارت مدير دوبلاژ آغاز خواهد شد . آخرين مرحله در پروسه دوبله کردن فيلم ترکيب کردن صداهاي ضبط شده با  تصاوير از پيش ضبط شده است

دوبله انیمیشن لگو جنگ ستارگان

دوبله فیلم پادشاه شیاطین

دوبله فیلم سین سیتی

دوبله سریال زیبایی درون

سریال Locke.and.Key 2020

دوبله سریال Locke.and.Key

دوبله سریال Locke.and.Key

دوبله سریال Locke.and.Key

دوبله سریال Locke.and.Key

سریال ترداستون 2019

دوبله سریال ترداستون

دوبله سریال ترداستون

دوبله سریال ترداستون

دوبله سریال ترداستون

فیلم آقایان 2019

دوبله فیلم آقایان

دوبله فیلم آقایان

سین سیتی استودیو آشنا نیتک

سین سیتی

قدرت سگ

عشق، مرگ و ربات ها

رابین سینه سرخ

قفل و کلید

ادامه بده

آلیتا فرشته جنگ

شمارش معکوس